a??a??a?�a�?a?�a�? a??a?�a��a?�a�?a?�a?�a??a�?a�? a??a??a?�a�?a�?a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a�?; a??a??a�? a?�a??a??a�?a?�a??a?�a�?a�?a?�a�?a?�a�?a??a�?a?? a??a??a?�a�?a?�a�? 2023 a?�a�?a?�a??a�?a�? a?�a??a??a?�a??a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a��a?�a�?a?�a??a??a?�

a??a??a?�a�?a?�a�? a??a?�a��a?�a�?a?�a?�a??a�?a�? a??a??a?�a�?a�?a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a�?; a??a??a�? a?�a??a??a�?a?�a??a?�a�?a�?a?�a�?a?�a�?a??a�?a?? a??a??a?�a�?a?�a�?  2023 a?�a�?a?�a??a�?a�? a?�a??a??a?�a??a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a��a?�a�?a?�a??a??a?�
September 15 06:51 2017 Print This Article

a??a??a�?a?Ya??a�?a�?: a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?? a??a??a?�a�?a?�a�? a??a?�a��a?�a�?a?�a?�a??a�?a�? a??a??a?�a�?a�?a?�a�?a?�a??a??a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a��a?�a�?a?�a??a??a?�. a?�a?�a??a??a�? a??a?�a?�a?� 9 a?�a??a??a�?a??a�?a?? a?�a�?a?Ya�?a?Ya??a?�a??a�?a�?a?�a�?a?�a??a??a?? a?Ya�?a?�a?Ya��a?�a??a??a�?a�? a?Ya��a??a�?a?�a�?a?�a�?a?�a??a�?a�? a??a?�a�?a�?a??a�?a??a��a?Ya�?a?�a�?a?�a�?a?�. a??a??a?�a�?a?�a�? a??a?�a��a?�a�?a?�a?�a??a�?a�? 2023 a?�a�?a?�a??a�?a�? a?�a??a??a?�a??a?�a�?a?�a??a??a??a??a�? a??a?�a�?a?�a?�a??. a?Ya�?a?� a?Ya��a?�a??a??a�?a�? a?Ya��a??a�?a?�a�?a?�a�?a?�a??a�?a�? a?�a?Ya�?a?�a�?a?� a?�a?�a�?a�?a?�a?� a?�a�?a?�a??a�?a�? a??a?Ya??a�?a??a??a??a??a?�a�?a?�. a?�a�?a?Ya�?a?Ya??a?�a??a�?a?Ya�� a?�a��a?�a�?a?�a??a?� a?�a??a?�a�?a�?a?sa�?a?sa??a��a?�a�?a?�a�?a?�a??a?sa�?a?sa�?a??a�?a?? a?sa??a?�a�?a?�a?� a?�a?�a�?a??a??a??a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a�? a??a?�a??a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a?�a??a??a�? a?? a??a?�a��a?�a�?a?� a?�a??a?�a?�a??a?�a�?a?�a�?a?�a��a??a�?a??a�? a?Za??a�?a??a�?a?�a�?a?�a��a?�a??a�?a�? a??a��a?�a�?a?�a?Ya�?a?Ya?�a?? a??a?�a?za�?a?za�?. a?�a�� a??a�?a?�a�?a?�a��a??a�? 1 a?Ya��a??a�?a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a??a??a??, a?Za??a�?a?�a�?a?�a�?, a?�a??a?�a�?a?�a�?, a??a??a??a�?a�?a??a�? a?Za??a�?a??a??a?�a??a??a??a�?a??a�?a?? a??a?�a��a?�a�?a?�a?�a??a??a??a�? a??a??a?�a�?a�?a?�a??a�?a?�a??a?�a?�a??a??a?? a??a?Ya?�a�?a?�a??a??a??a?�a�?a??a�?a??a?�a�?.

a??a�?a�?a?�a��a??a�?a?�a??a�?a?Ya�� a??a??a??a?�a??a?�a?� a?�a??a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a?�a??a??a�?a?� a?�a??a??a��a?�a??a?sa�?a?sa??a?�a�?a??a�?a?? a?? a??a??a?�a�?a�?a?�a??a�?a?�a??a?� a??a?�a��a?�a�?a?� a??a??a�? a?�a??a??a�? a??a�?a?�a??a??a?�a�?a??a�?a??a?�a?�a�?a�? a?Za??a�?a?�a??a?�a??a??a??a?�a�?a??a�?a??a�?. a?�a�?a?Ya�?a?Ya??a?�a??a�?a�?a?�a�?a?�a�? a?�a��a??a�?a�? a?�a??a??a?�a?�a�?a?? a??a?�a�?a?�a?�a�?a�?a?�a�?a?�a?� a?�a?Ya??a?sa�?a?sa��a??a�?a�?a??a�?a??a??a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a�? a?Za??a�?a?? a?�a?�a��a??a??a?�a�?a??a?�a�?a�?a??a�?a??a?�a��a?Ya�� a?�a??a?�a??a?�a?�a�?a?�a??a??a??a?? a?? a??a?�a��a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a?�a?�a�?a??a??a�?a?Ya??a??a�?a�? a?�a??a?�a�?a?�a?� a?�a?�a�� a?�a?�a�?a�?a?�a?�a�?a?� 5 a??a?�a�?a?�a?� a?�a�?a?Ya�?a?Ya??a?�a??a??a??a�? a??a?�a�?a?�a��a?Ya�?a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a?�a�?. a?�a?�a�?a?�a??a?�a??a?�a�?a?�a??a�?a?� a?�a?�a�?a??a??a??a?�a?�a�?a?� a?? a??a?�a��a?�a�?a?�a??a�?a?�a�?a?�a�? a?Za?�a??a?�a??a??a??a?�a�?a??a�?a??a�?. a?�a�?a?Ya�?a?Ya??a?�a??a�?a�?a?�a�?a?�a�? a?�a?Ya??a??a�?a??a??a??a?�a�?a??a�?a?Ya�� a?Za??a�?a??a�? a??a?�a??a?�a��a?�a??a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a?�a??a??a��a?Ya�� a??a?�a??a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a??a??a??a�?a??a??a?�a�?a?�a?� a??a??a??a�?a�?a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a?�a?�a�� a?�a??a�?a?Ya��a?�a�?a?�a??a??a�?a?� a?�a?�a??a??a��a?Ya�� a?�a??a??a??a�?a?�a��a??a�?a??a??a??a??a?�a�?a??a�?a??a�? a?�a?�a??a??a�� a?�a??a�?a?�a��a??a??a?�a�?a?�a�?a??a�?a??a?�a?�a�?a�? a?�a??a?�a??a?sa�?a?sa??a?�a�?a??a�?a??a?�a�?.

a??a�?a�?a?�a��a??a�?a?�a??a�?a�? a??a�?a?�a?�a��a?�a??a?� a??a��a?Ya�?a??a�?a?? a??a?�a??a?�a�?a?�a�? a?�a??a�?a??a�� a??a?Ya?�a�?a?�a�?a??a�?a?? a?�a��a??a�? a??a�?a??a�?a�? a?�a?�a??a��a?�a??a?�a??a??a�? a?�a??a?? a?�a�?a?�a??a�?a�? a??a?�a�?a�?a??a�?a??a��a?Ya�?a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a?�a�?a?�a��a?�a??a?�a�?a?�a�?a??a�?a?? a?�a??a?�a�?a?�a?�a�?a?�a??a??a??a�?a�? a?�a??a�?a??a�?. a??a�?a�?a?�a��a??a??a??a�?a�? a?�a�?a?Ya�?a?Ya??a?�a??a�?a�?a?�a�?a?�a�? a?�a??a�?a?Ya??a?�a�?a??a�?a?? a??a�?a?�a��a?�a?�a?? a?�a??a??a??a??a?�a�?a?�a�?a?�a??a??a�?a�? a?�a?�a�? a?�a??a??a?�a??a�?a??a?�a??a?�a�?a?�a�?a?�. 11 a?�a??a??a??a?�a�?a?�a�?a??a��a??a�?a�? a??a??a?�a�?a?�a�? a??a?�a��a?�a�?a?�a??a??a??a�?a�? a??a?�a�?a?�a��a?Ya�?a?�a�?a?�a??a??a�?a?� a?�a?�a??a?�a?�a�?a??a�?a?Ya??a?�a�?a?�.

  Categories:

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ദ്ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മലയാളം യുകെയുടേതല്ല!

view more articles

Related Articles